Hội nghị khách hàng Bia Sài Gòn

Địa điểm:

Điểm đặt biệt: chương trình với qui mô hoành tráng, nhiều họa tiết tinh tế, khách hàng thay đổi ý tưởng liên tục => Đại Thành đáp ứng mọi thay đổi ý tưởng, cung cấp giải pháp đảm bảo chương trình trọn vẹn nhất